اسماعیل امینی

یادداشت‌های همراهان روزبهان

آموزه‌های مولانا، مبنایی برای تغییر انسانِ امروز

به بهانۀ هشتم مهر، روز بزرگداشتِ مولوی؛ عارف قرن هفتم هجری با «اسماعیل امینی»، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبی به…

بیشتر بخوانید »